SUPERLEARNING

intenzivní metoda, vedoucí k aktivní formě použití jazyka.
Alternativní nejúspěšnější forma výuky, využívající nejrůznějších mnemotechnických pomůcek a pohybu v anglofonním prostředí, určená všem věkovým kategoriím.

Kurz vede Fanfan - Katarina Tůmová, učitelka francouzštiny, specializující se na alternativní formy výuky.

 

Francouzština nejen na cesty 

Třídenní prodloužený konverzační víkend pro mírně pokročilé s Katherine Tůmovou na specielní témata, která se týkají cestování (cestovní doklady, základní konverzace na cestě, ztráta zavazadla, ubytování, nákupy atd.) Obdoba oblíbeného kurzu v angličtině. Pro úsporu dovolené volíme termín se třemi volnými dny, pouze jedním dnem pracovním.

 

Datum:

Cena:

připravujeme

 

 

7 zlatých důvodů proč se učit francouzsky

1. Francouzština – celosvětový jazyk
Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě.
2. Francouzština – jazyk uplatnění při studiu i na pracovním poli
Znalost francouzštiny je trumf, který násobí šance na mezinárodním trhu práce. Znalost francouzštiny otevírá dveře francouzských společností nejen ve Francii, ale také ve všech frankofonních zemích (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou největší obchodní mocností světa a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je tedy významným hospodářským partnerem.
3. Francouzština - jazyk kultury
Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Umět francouzsky znamená získat možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní literatury, sledovat filmy a poslouchat písně v originále.
4. Francouzština – jazyk turistů
Francie je nejoblíbenější destinací na světě, ročně ji navštíví 70 miliónů turistů. Se základními znalostmi francouzštiny je mnohem příjemnější a snazší poznat Paříž a jednotlivé francouzské regiony, porozumět kultuře, mentalitě a francouzskému způsobu života.
5. Francouzština - jazyk mezinárodních vztahů
Francouzština je zároveň pracovním i oficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a mnohých mezinárodních právních institucí. Francouzština je taktéž jazykem tří měst, v nichž sídlí evropské instituce: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.
6. Francouzština – můstek k osvojení dalších jazyků
Francouzština je románský jazyk, ve kterém se však snoubí i vliv jazyků germánských. Už jen základní znalost francouzštiny dává dobrý základ pro studium dalších evropských jazyků a jejich snadnějšímu osvojení.
7. Francouzština – jazyk lásky a rozumu
Učit se francouzsky přináší radost ze studia krásného a libozvučného jazyka, který je často nazýván jazykem lásky. Francouzština je jazykem analytickým, a tudíž její studium podporuje rozvoj kritického myšlení, které je velice užitečné při vyjednávání a diskuzích.

Lektorky

Isabelle (Pavla Kopečková) a Katherine Tůmová - specialistky na alternativní výuku cizích jazyků.