H L A S   D O K O Ř Á N

Jednodenní intenzivní zážitkový seminář, vedený zkušenou hlasovou pedagožkou a zpěvačkou, zaměřený na práci s dechem a hlasem a na poznání sebe sama skrze vlastní hlas.

Monika Šramlová - Obermajerová  je absolventka konzervatoře v  Praze i mnoha kurzů hlasové techniky CVT (Complete Vocal Technique) vede  skupinové semináře vědomé práce s dechem i individuální hodiny, aktivní zpěvačka a zkušená lektorka.

„Je to seminář, který mne v posledních letech nejvíc obohatil. My, účastníci jsme se dělili do dvou skupin. Jedni očekávali cvičení mluveného slova, druzí zpěvu. Zpětně hodnotím seminář, jako výuku hlasové hygieny. Já jsem od dětství zpívala sólo i ve sboru, přesto jsem měla při vedení dětského i dospělého kolektivu občasné problémy s hlasivkami. V době absolvování Hlasu dokořán jsem byla právě takto dlouhodobě handicapována. Nejen že jsem se během výuky dostala z těchto problémů, ale teď vím, že už se do takového stavu nemohu dostat. Vím perfektně JAK NA TO. Přála bych absolvování tohoto semináře všem, kteří používají svůj hlas profesionálně, nebo ho prostě často zatěžují.“ (reflexe - Dana Líbová)    

Cíl semináře: Uvědomit  si  přirozené  reakce  našeho těla, přirozený  dech, nalézt  správné rezonance hlasu, vést k pevnější a jistější  intonaci  a  také k jasnosti ve vyjádření  sebe sama. Hlas  má tolik  barev a možností vyjádření, kolik je zpěváků, a záleží pouze na hudebním vkusu každého z nich…

  • Jaký je Váš hlas? 
  • Zníte podle svých představ? 
  • Jak chcete vlastně znít?
Datum:

Cena:

sobota 8.4.2017

1.900/1.700/1.600 Kč

Účast je možno zajistit zasláním přihlášky a zálohy ve výši 1.000 Kč na účet 1052995083/0800. Při její úhradě min. 4 týdny před začátkem kurzu platí cena 1.700 Kč, pro dalšího člena téže domácnosti 1.600 Kč.

PROGRAM SEMINÁŘE:

1) RELAXACE pomocí dechu

2) správný POSTOJ a jeho vliv na náš hlas

3) přirozený hluboký DECH - jak správně dýchat, jak funguje bránice

4) SOUZNĚNÍ - proznění těla samohláskami, rezonance hlasu v těle, uvědomění si jemných pocitů těla

5) základy ALIKVOTNÍCH (hrdelních) hlasových technik "NG", "L" a "BIRD" (nácvik alikvotního zpěvu je ideální k prohloubení schopnosti naslouchat a slyšet, neboť otevírá vnitřní sluch, napomáhá k uvědomování si jemné motoriky a velké citlivosti v celé ústní dutině)

6) vysvětlení a dostatečný nácvik hlasových MODŮ (způsobů použití hlasu, vedoucích k svobodnému sebevyjádření)

7) procvičování a závěrečná REFLEXE

 

Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v 18 hodin večeří,

Fotogalerie: Hlas dokořán

Záznamy: 1 - 2 ze 6
1 | 2 | 3 >>