KONDIČNÍ NEDÉLE na téma:

SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ - následky a prevence

Termín    Cena

5.6.2016 od 9 do13,30 hodin

400/ 300 Kč

Při úhradě kurzovného na účet 1052995083/0800 nejpozději 1 týden před začátkem kurzu, platí cena 300 Kč, později 400 Kč.

Program:

1) Počáteční příprava lehkého oběda - naučíme se další z receptů "zdravé kuchyně"

2) Procvičíme nejprve celé tělo -rozcvičíme páteř, zateplíme svaly

3) Dozvíme se jaké jsou následky sedavého zaměstnání a jak jim předcházet - ani ti, kteří sedí většinu pracovního dne nebo stojí bez většího pohybu, si neuvědomují všechny nástrahy, které je čekají. Proto je třeba vědět, jak jim předcházet a hlavně uvést všechny poznatky do praxe.

3) Dokončení a konzumace oběda

4) Zájemcům nabízíme 

MĚŘENÍ OBRANYSCHOPNOSTI ORGANISMU PŘÍSTROJEM BIO PHOTONIC SCANNER  

 

  

Nabízím vám měření vašeho imunitního systému pomocí Pharmanex®  Bio Photonic Scanner je  to nebolestivá neinvazivní metoda zjišťování antioxidační schopnosti organismu.

Jednoduše, když položíte ruku na přístroj, za použití nízkoenergetického modrého laserového světla, se stanoví aktivita vašeho antioxidačního ochranného systému.

Množství koncentrace karotenoidů v kůži totiž odráží celkového množství antioxidantů v těle.
Pharmanex® BioPhotonic Scanner byl vyvinutý proto, aby pomohl uživatelům výživových doplňků stanovit, zda užívají dostatečné množství antioxidantů.

Nízké SCS je informací, která vás může motivovat k úpravě stravovacích návyků anebo k změně životního stylu – zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, ukončení kouření anebo konzumaci výživových doplnků s antioxidanty.

Skener vyvinuli vědci z Univerzity v Utahu pod vedením doktora Wernera Gellermanna v roce 2001. Aplikovali Ramanovu technologii na meření karotenoidových antioxidantů v kůži in vivo.

Při procesu skenování se identifikují jedinečné molekuly karotenoidů, a stanovuje se BDS (Body Defense Score – skóre ochrany těla) anebo SCS (Skin Carotenoid Score – skóre karotenoidů v kůži) vám pomáhá zorientovat se v tom, zda máte dostatek antioxidantů ve stravě pro optimální ochranu před volnými radikály. Vysoké skóre je obrazem silné antioxidační ochrany.

Sílu Vašeho imunitního systému změřím neinvazivní metodou pomocí Pharmanex biofotonického skeneru. Toto měření je ve světě první metoda, která na základě měření karotenoidových antioxidantů v kůži zjišťuje antioxidační schopnosti vašeho organizmu. Technologie biofotonického skeneru je založená na optické metodě známé jako Ramanova rezonanční spektroskopie, které byla udělena Nobelova cena. Výsledkem měření jsou údaje o tom, jak je Vaše tělo odolné vůči civilizačním chorobám.

Volné radikály přispívají významně ke vzniku a průběhu diabetu, infarktu myokardu, nádorů, zánětů, poruch imunity, podporují stárnutí, vznik očních chorob např. šedého zákalu, řady plicních chorob, kožních chorob, neurodegenerativních chorob (např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba), podporují virové infekce, podílí se např. na revmatickém zánětu kloubů, spolupůsobí u eklampsie, působí mužskou neplodnost. Volné radikály jsou endogenního i exogenního původu. V přírodě lidskou činností stále přibývají. Ze zevního prostředí jde nejčastěji o látky obsažené v cigaretovém kouři, těžké kovy, železo a měď zejména v některých sloučeninách, některé herbicidy a pesticidy, přepálené tuky a tuky žluklé (zoxidované), kyslíkové radikály, dusitany a chlór.

Protivníkem volných radikálů jsou antioxidanty. Těch se vytvořilo během historického vývoje veliké množství. Každá buňka člověka je denně napadena asi 10 000 volnými radikály. Pokud není antioxidační ochrana a reparační pochody dostatečně účinné, vznikají výše uvedené nemoci. Jak je z přehledu nemocí, na kterých se podílí volné radikály patrno, je mnohem častěji v organismu nedostatek antioxidantů a jejich příjem je velmi důležitý. Přehled nejúčinnějších přípravků – antioxidantů, které zlepší Vaši antioxidační imunitu naleznete v sekci výživová terapie.

Faktory ovlivňující SCS:

1. Dieta Lidé, kteří jedí stravu bohatou na karotenoidy (ovoce a zelenina s vysokým obsahem karotenoidů) mají vyšši SCS.

2. Doplňková strava Lidé konzumující doplňky stravy s karotenoidovými antioxidanty mají vyšší SCS.

3. Procento tuku v těle Lidé s nadváhou anebo s vyšším množstvím tuku ve vztahu k jejich výšce mají často nízké skóre.

4. Životní styl Vysoká míra stresu a expozice volným radikálům znižují vaše SCS. Zdrojem volných radikálů jsou: kouření,         stres, znečistěné životní prostredí, toxíny.

5. Genetické dispozice Geneticky dané rozdíly ve schopnosti absorbovat karotenoidy, také ovlivňují vaše SCS.

Okamžitě po měření můžeme začít pracovat na zlepšení imunity a pravidelně sledovat účinky výživového programu.

                                                                                                                  Karel Buriánek,  Měšice, tel. 608968019

 

 

 

Pozor změny v dopravě !!!

Veškeré informace nazeznete na webu na stránce "O nás"

 https://pixabay.com/cs/makrela-j%C3%ADdlo-japonsk%C3%BD-1373207/