Proč právě jóga?

Proč provozovat jakýkoli sport  každý podvědomě tuší. Svaly ochabují a námitka, že se v domácnosti, na zahradě, v zaměstnání pohybujeme dostatečně, neobstojí. Sami se přesvědčíme, že nás bolí záda, ramena, šíje...

 

Desatero dobrých důvodů, proč cvičit jógu:

1. Jóga vede ke svalové harmonii.
Svaly, které ochabují posiluje, ty, které se zkracují protahuje. Ne všechny sporty rozvíjejí tělo rovnoměrně. Některé, např. cyklistika, tenis a jiné zatěžují některé svalové skupiny více, než jiné nebo příliš zatěžují páteř a je dobré vhodně je ještě dalším pohybem doplnit.
2. Jóga vede k harmonii těla a mysli.
Jóga znamená spojení: těla a mysli, fáze nádechu a výdechu, existence vnitřního „já“ a bytí všeobecně.Všechny pozice – ásany prociťuje, pracuje i mentálně, procvičuje nervové dráhy.
3. Jóga působí proti stresu.
Její součástí je nácvik relaxace a meditace. Při cvičení je mysl natolik zaměřená na tělo a dech, že opouští problémy běžného života.
4. Jóga věnuje velkou pozornost dechu.
Vědomé řízení dechu zvyšuje plynulost a rozsah provádění ásan. Různé dechové techniky pročišťují významně dýchací ústrojí i nosní dutiny, zahřívají nebo ochlazují organismus, aktivují nervová zakončení v nosní sliznici, zvětšují kapacitu plic, dodávají energii, udržují tělo zdravé, navozují soustředění a probouzejí skryté síly.
5. Jóga působí proti civilizačním nemocem.
Odstranění  stresu a zkvalitnění dechu vede ke snížení psychické zátěže, která souvisí s mnohými vážnými onemocněními a snížení rizika kardiovaskulárních nemocí.   
6. Jóga ovlivňuje kladně činnost vnitřních orgánů.
Jednak přímým působením při provádění ásan a také souzněním s jednotlivými nervovými centry – čakrami lze ovlivnit vnitřní orgány. Může regulovat i hormonální hladinu v  těle. Např. lunární a hormonální jóga podporuje zdraví ženy ve všech jejích životních fázích a cyklech, podněcuje samoléčivé síly, upravuje hormonální systém, zvyšuje plodnost a kreativitu, a hodí se ke každodennímu obnovování životní radosti.
7. S jógou se dá začít i v pozdním věku a mohou ji praktikovat i cvičenci s různými zdravotními problémy.
Není mnoho sportovních aktivit, se kterými lze začít i ve vysokém věku, čím však dříve začneme, tím výraznější je účinek. Např. iyengarovská jóga používá různé cvičební pomůcky, aby se mohli zapojit i cvičenci ze zdravotními problémy.
8. Jóga velmi dobře působí i na děti.
Jógové cvičení je zaměřeno především na svaly, které drží páteř. Proto má význam u dětí, u nichž se vytváří držení těla. Vědomé řízení dechu pomáhá při otužování a má zvláštní význam u alergických dětí. Cvičení není automatické, ale uvážené – vědomé, což vede ke zklidnění, držení pozornosti a tím zlepšení chování. Cvičení jógovými technikami pomůže zdravým dětem upevnit dobré pohybové návyky, oslabeným zlepší a odstraní drobné nevyváženosti tělesné i psychické, zejména neklid, nesoustředěnost a jiné.
9. Jóga cvičence významně energeticky posiluje.
Při cvičení jógy jde o výdej energie, ale vyladění psychického a tělesného principu za podpory řízeného dechu významně energeticky posiluje. Pro energeticky slabé jedince jinového typu je jóga vhodnou sportovní činností, zatímco pro silné aktivní jangové cvičence je příjemným zklidněním, vyrovnáním energií.
10. Jóga je životní styl
Tělesná cvičení – hathajóga je jen částí filosofie, kterou jóga nabízí: neubližování, nenásilí, pravdivost, nesobeckost, sebeovládání, vyrovnanost, ochota pomáhat, touha po sebevzdělávání, dodržování předsevzetí, dosažení vyššího vědomí.