Mgr. Petr Vladyka - specialista, věnující  se dlouhodobě  alternativním  formám výuky. Několik  let  vede  jako  externista specializované semináře  na   Filosofické  fakultě UK  na téma "Moderní zážitkové a alternativní přístupy  ve  vzdělávání ",   specializovaná  školení  forenzních psychologů, nedirektivní psychoterapii,dále již 15. rokem kurzy  zaměřené na  práci  s  pravou  mozkovou hemisférou, techniky zapamatování, komunikaci a rozvoj kreativity.

 

Lektor kurzů:

- Jak (se) učit jazyky

- Alles gute - Němčina pro začátečníky

- Komunikace

- Komunikace jinak

- Komunikace ještě jinak

- Co je za komunikací

- Secret

- Secret pro každý den

- Intuice a symboly

- Relaxace a psychohygiena

- Merkaba

Termín Cena
   

 

Učení a paměťpravou hemisférou

Znásobte rychlost učení jazyků - zcela zásadní podněty, které vám jinde neřekli.

Co se v kurzu dozvíte:

 • Proč někteří, po létech studia cizího jazyka, stále nemluví a nerozumí rodilým mluvčím
 • Klíče k porozumění rodilým mluvčím
 • Konkrétní body "jak na to" odjinud
 • Zákon ozvěny, Uzavřeného okruhu, Propojování hemisfér
 • Jak začít prakticky HNED mluvit v jakémkoli jazyce, jak se naprogramovat na rychlé naučení jazyka
 • Co je GRO v angličtině
 • Co se říká jen v učebnicích a jak je tomu skutečně v praxi
 • Využití superlearningu pro studium  
 • Aktivace a techniky přirozeného učení
 • Pravohemisferické postupy
 • Využití a zapojení všech smyslů
 • Využití vizuálního a Auditivního kanálu vnímání
 • Zapojení kinestetického kanálu vnímání, který je při klasické výuce zcela vyloučen
 • Globální metody
 • Jak rychle postupovat podle Komenského Orbis Pictus, který zůstává dodnes v klasické výuce nerespektován
 • Jak se při učení neunavit
 • Základní zákonitosti vnímání (ve shodě s nejnovějšími poznatky, srovnání s filmem "What the Bleep Do We Know)
Datum:  

Cena: